Menu

Foredrag

Flere av deltagerne i holdningskampanjen brukes også i foredragssammenheng. I kampanjeperioden ønsker vi å besøke trenings- og læringsmiljøer i ulike deler av landet slik at historier og erfaringer også kan formidles ved å møte den oppvoksende generasjonen ansikt til ansikt.

Har du planer om et arrangement i idrettslaget, på skolen eller i annen sammenheng, ta gjerne kontakt med oss for å høre om noen av våre foredragsholdere kan stille på arrangementet.

Til toppen

Logg inn or Register