Menu

«Må tørre å lære av historiene»

25 ÆRLIG TALT-kvelder i 19 fylker, ytterligere 50 arrangementer med innslag av denne kampanjen, nesten 200 medieoppslag, 8.200 tilhørere, 15.000 video-visninger på nett samt 8.500 magasiner og 3.000 utdelte brosjyrer. Det var tallenes tale fra Ærlig talt-kampanjen 2013.

Når det er sagt: Det er først og fremst ordene – og ikke tallene – som har gjort Ærlig talt til et ettertraktet innslag i norsk idretts verdiarbeid siden lanseringen på Idrettsgallaseminaret i januar 2013. Tilbakemeldingene har vært oppmuntrende og motiverende fra idrettsledere og lærere, skoleelever og utøvere, helsepersonell og politikere. Forsvaret og treningssenterbransjen har laget sine egne versjoner av Ærlig talt. Internasjonalt har vi fått lov til å vise fram kampanjen for nasjonale antidopingbyråer, internasjonale særforbund og IOC.

VERDIFULLE HISTORIER. Hva er det som virkelig har flyttet antidopingarbeidet framover de siste årene? Spør du meg, er det verken kontrollarbeid, analyser eller utredninger, selv om store framskritt er gjort også her. Nei, det handler mer om verdifulle historier fra personer som begynner å snakke, personer som stikker hull på «stillhetens lov», personer som tør å løfte et tabubelagt og for mange ukjent tema.

Floyd Landis begynte å snakke om hva som hadde foregått i U.S. Postal. Det endte med at Lance Armstrong ble avslørt, og til slutt ble også Steffen Kjærgaard tvunget til å innrømme. Fra 1. juli 2013 fikk vi et lovforbud i Norge som også omfatter bruk av dopingmidler. Jeg tror historien som ble fortalt om Tord som tok sitt eget liv, på NRKs Brennpunkt, høsten 2010, var noe av det som satte i gang denne prosessen.
Vi trenger med andre ord de personlige historiene. Vi trenger å høre dem, og vi må tørre å lære av dem.

GJØR EN FORSKJELL. Ærlig talt-kampanjen er i bunn og grunn et ønske om å skape en arena for å snakke om doping – ikke bare i overskrifter, ikke med høyt hevede pekefingre – men med innsikt, personlig erfaring og engasjement. Vi løfter fram historier og personer som direkte eller indirekte har vært berørt av doping, for på den måten å berøre andre.

Vi opplever at Ærlig talt har vekket interesse og bevissthet om dopingutfordringen samtidig som kampanjen har utfordret og informert om hva den enkelte kan gjøre. Vi har åpnet ører og øyne; ører som vil høre mer, og øyne som nå ser annerledes på dopingproblemet fordi det oppleves som nært og mer relevant.

Vi er stolte over at Ærlig talt nå ruller videre med nye historier. Takk til alle som har vist og viser interesse for kampanjen, en interesse som legger til rette for store og små arrangementer over det ganske land. Og ikke minst, takk til dere som har bidratt med personlige historier i kampanjen.

Det er en nærmest umulig øvelse å måle effekten av dette arbeidet, men fra vår side er det i alle fall et ærlig forsøk på å få flere med i kampen for en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn. Vi tror vi har lyktes. 8


Halvor H. Byfuglien
Prosjektleder for Ærlig talt
Antidoping Norge

Til toppen

Logg inn or Register