Menu

Arbeidet trenger din stemme

For norsk idrett er verdier selve fundamentet folkebevegelsen bygger på.  Holdningene til alle dem som forvalter verdiene er grunnlaget for at foreldre stadig ønsker å sende sine barn til idrettslagene, at ungdom ønsker å realisere sine drømmer og at toppidrettsutøverne orker å trene mer og bedre enn alle andre for kanskje en gang bli best i verden i sin idrett.

Den første utgaven av Ærlig talt-magasinet er blitt en lavtsnakkende suksess.  Idrettsgallaseminar, nordiske møter, Kunnskapsturneen, møteplasser over hele landet – over alt er idrettens forhold til doping og juks blitt tematisert og diskutert med «Ærlig talt» som bakgrunnsinformasjon. Kampanjen har også klart å aktualisere doping som samfunnsproblem på en ny måte, og idretten har vist at den har – og ønsker – å spille en rolle også i denne dopingkampen.

Du holder en ny utgave av Ærlig talt i hendene, med fire helt nye historier. Alle er på hver sin måte viktige og sterke. Det er vår ambisjon at også denne utgaven skal evne å synliggjøre verdiene som ligger til grunn for antidopingarbeidet. For det er ikke dopingkontroller eller lovforbud som kommer til å bli avgjørende for om vi vinner kampen mot doping. Det handler om at den enkelte av oss må være en tydelig stemme for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.   

Ærlig talt byr på personlige, ektefølte og ikke minst verdifulle historier. Her er tydelige stemmer for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Alle som har fortalt sine historier bidrar sterkt til at dette temaet blir løftet. Derfor ønsker vi å rette en stor takk til alle som stiller opp. En spesiell takk til Marit Bjørgen som gjennom sin unike posisjon i norsk toppidrett og blant det norske folk, virkelig er en talsperson med tyngde. En spesiell takk også til Steffen Kjærgaard som har gått veien fra «den mørke løgnen» til også å ville bidra inn i det forebyggende arbeidet. Kjærgaards historie er et trist kapittel i norsk idrettshistorie. Det vil samtidig være trist å ikke ta lærdom av den. Derfor mener vi det er en viktig historie å fortelle, og derfor har vi tatt den inn som en del av Ærlig talt.

Vi utfordrer alle til å sette av tid til kampanjen, og plasserer verdier og holdninger på dagsordenen i deres idrettslag eller lokalmiljø.

Valgerd Svarstad Haugland
Styreleder, Antidoping Norge

Børre Rognlien
Idrettspresident

Til toppen

Logg inn or Register